Austrālijas latviešu 12. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 12. Kultūras dienas notika 1962. gada decembra beigās Brisbanē. Rīcības komiteju vadīja Jānis Kūkums.