Austrālijas latviešu 13. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 13. Kultūras dienas notika 1963. gada decembra beigās Sidnejā. Rīcības komiteju vadīja Imants Sveilis.