Austrālijas latviešu 11. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 11. Kultūras dienas notika 1961. gada decembra beigās Adelaidē. Rīcības komiteju vadīja Jānis Bogens.