Austrālijas latviešu 8. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 8. Kultūras dienas notika 1958. gada decembra beigās Brisbanē. Rīcības komiteju vadīja Jānis Kūkums.