Austrālijas latviešu 7. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 7. Kultūras dienas notika 1957. gada decembra beigās Adelaidē. Rīcības komiteju vadīja Kārlis Ābele sen..