Austrālijas latviešu 18. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 18. Kultūras dienas notika 1968. gada decembra beigās Sidnejā. Rīcības komiteju vadīja Pēteris Laiviņš.