Austrālijas latviešu 17. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 17. Kultūras dienas notika 1967. gada decembra beigās Adelaidē. Rīcības komiteju vadīja Bruno Krūmiņš.