Austrālijas latviešu 48. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 48. Kultūras dienas notika 2001. gada decembra beigās Adelaidē. Rīcības komiteju vadīja Aldis Sils.