Austrālijas latviešu 45. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 45. Kultūras dienas notika 1996. gada decembra beigās Adelaidē. Rīcības komiteju vadīja Jolanta Lūse.