Austrālijas latviešu 37. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 37. Kultūras dienas notika 1987. gada decembra beigās Sidnejā. Rīcības komiteju vadīja Aivars Saulītis.