Austrālijas latviešu 23. Kultūras dienas


Pārskats

Austrālijas latviešu 23. Kultūras dienas notika 1973. gada decembra beigās Sidnejā. Rīcības komiteju vadīja Vidvūds Koškins.