Austrālijas latviešu 1. Kultūras dienas


Pārskats

Pirmās Kultūras dienas Austrālijā bija Latviešu kultūras dienas Sidnejā 1951. gada decembrī. Rīkotāji nebija paredzējuši, ka tās būs pirmās no kādas Kultūras dienu virknes, kas aptvertu visu Austrāliju. Bet tās bija tik sekmīgas, ka jau nākamajā gadā Melburnā rīkoja Austrālijas Latviešu 2. Kultūras dienas, un tā sākās tradīcija, katru gadu citā pilsētā rotācijas kārtā rīkot Kultūras dienas.

Kultūras dienu oficiālais rīkotājs bija Austrālijas latviešu labdarības biedrība (ALLB), un tās priekšsēdis Fēlikss Brūvelis ieņēma Kultūras dienu reprezentatīvo priekšsēža amatu. Praktiskos darbus vadīja Spodris Klauverts.


AL01KD
 

KD vadoņa vāks